Sõidukid Avaleht Finantseerimine Koostööpartnerid Kindlustus KKK Privaatsus Kontakt
KKK

Kas Nemm Auto pakub liisingut?

Nemm Auto pakub liisingut ise ning Nemm Autokeskus teeb koostööd muude liisingufirmadega.

Kas te ostate ära minu olemasoleva sõiduki?

Ostame! Pakume ca` 75% sõiduki reaalsest turuväärtusest. Sõiduki väärtust hinnatakse portaalis www.auto24.ee müügis olevate identsete või võimalikult sarnaste näitajate ning lisavarustusega sõidukite abil. Meie pakkumine võib olla mõnevõrra madalam portaalis müügis olevate sõidukite hindadest, kuna portaal ei kajasta sõidukite tegelikku müügihinda vaid ostja poolt soovitavat hinda.

Täpsemat informatsiooni sõiduki hindamise ja sissemaksuks tasumise korra kohta saate Nemm Auto ja Nemm Autokeskuse esindajatelt.

Kas teostate komisjonimüüki?

Jah, võite meile oma sõiduki müüki tuua.

Kas väljastate sõidukite hindamisakte?

Ei.

Kui ma olen välja valinud sõiduki Euroopast, kas te toote selle Eestisse?

Me ei paku transporditeenust.
Küll aga on võimalik meiega koos sõiduk välja valida ja tellida Saksamaalt ära toomine.

Kuidas Teie juurde sõita?

Asume Tartu linna piiril Võru tänava lõpus.

Kuidas taotleda liisingut?

 • Kõigepealt valige välja sobiv sõiduk, kas kodulehelt või Nemm Auto esindusest.
 • Täitke Nemm Auto esinduses taotlus liisingu saamiseks ning esitage taotlemiseks vajalikud dokumendid.
 • Positiivse vastuse korral tutvustab Nemm Auto esindaja Teile lepingutingimusi ja edasisi samme lepingu sõlmimiseks.

 • Kellele avaldate minu andmeid?

  Juhul, kui Te kasutate sõiduki kindlustamiseks Nemm Auto teenust, on Nemm Autol õigus avaldada Teie andmeid kindlustusseltsidele.
  Juhul, kui Te soovite sõiduki soetada kapitalirendi abil, siis edastab Nemm Autokeskus Teie andmed Teie poolt valitud liisingufirmale.

  Lisaks sellele on Nemm Autol on õigus avaldada Teie andmeid:
 • lepingu täitmist tagavatele isikutele (näiteks käendajatele);
 • maksehäirete registri pidajatele maksehäire andmete avalikustamiseks;
 • Nemm Auto volitatud esindajatele;
 • isikutele, kellele Nemm Auto loovutab osaliselt või täielikult krediidilepingust tulenevad nõudeid Teie vastu, sh inkassoteenust pakkuivatele äriühingutele; ja
 • audiitoritele ja õigusnõustajatele nende kutsetegevuses.