Sõidukid Avaleht Koostööpartnerid Kontakt
Koostööpartnerid

     
     

BLRT Refonda Baltic OÜ on meie koostööpartner, kes ostab vanametalli, sealhulgas autoromusid ja nende osi.

Kontakt romusõidukite äraveoks: BLRT Refonda 6102933, e-mail refonda@blrt.eeBLRT Refonda Baltic OÜ peamiseks tegevusalaks on musta ja värvilise vanametalli kokkuost, töötlemine ja müük. Ettevõtte eesmärgiks on mitte ainult laia valiku teenuste osutamine elanikele, ettevõtetele ja riiklikele struktuuridele sekundaarse tooraine utiliseerimisel, vaid ka mitmekülgne tegevus ümbritseva keskkonna kaitsmisel ja maapõuevarade hoidmisel.

www.refonda.ee