Sõidukid Avaleht Koostööpartnerid Kindlustus KKK Kontakt
Koostööpartnerid

Autoland OÜ , Võru 173, 51013 Tartu
Juhatuse liige: Siim Pastik +372 53401636

Hektor OÜ , Võru 173, 51013 Tartu
Juhatuse liige: Tanel Mõts +372 51 46186

Wiseman OÜ , Võru 173, 51013 Tartu
Juhatuse liige: Einar Lembinen +372 56 480004

Erram OÜ , Võru 173, 51013 Tartu
Juhatuse liige: Erkki Rammi +372 56 203 383

BLRT Refonda Baltic OÜ on meie koostööpartner, kes ostab vanametalli, sealhulgas autoromusid ja nende osi.

Kontakt romusõidukite äraveoks: BLRT Refonda 6102933, e-mail refonda@blrt.eeBLRT Refonda Baltic OÜ peamiseks tegevusalaks on musta ja värvilise vanametalli kokkuost, töötlemine ja müük. Ettevõtte eesmärgiks on mitte ainult laia valiku teenuste osutamine elanikele, ettevõtetele ja riiklikele struktuuridele sekundaarse tooraine utiliseerimisel, vaid ka mitmekülgne tegevus ümbritseva keskkonna kaitsmisel ja maapõuevarade hoidmisel.

www.refonda.ee