Sõidukid Avaleht Koostööpartnerid Kindlustus KKK Kontakt


VASTUTUSTUNDLIK LAENAMINE

Vastutustundlik laenamine

Nemm Auto lähtub seadusest tuleneva vastutustundliku laenamise põhimõttest. Vastutustundliku laenamise põhimõte tähendab kliendile lepingueelse teabe ja hoiatuste esitamist ja mõistliku laenukoormuse arvutamist, et seeläbi omalt poolt kaasa aidata tingimuste loomisele, et klient saaks hinnata võetava laenu- või krediidisuhte sobivust isikliku laenuhuviga, finantsolukorraga ja hinnata laenamisega kaasnevaid riske.

Mõistlik laenukoormus

Nemm Auto arvutab välja kliendi mõistliku laenukoormuse, mille käigus tehakse kindlaks kliendi võime teenindada konkreetsest liisingulepingust tulenevat kohustust.

Mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning kliendi tausta uurimiseks kasutab Nemm Auto avalikult kättesaadavaid andmekogusid. Kliendi majanduslikku seisu kajastavad andmekogud, mida on võimalik krediidivõimelisuse hindamisel kasutada, on näiteks Ametlikud Teadaanded, Kinnistusraamat, Äriregister, Maksehäireregister. Kliendi sissetulekute ja väljaminekute kontrollimiseks kasutatakse kliendi esitatud informatsiooni ja kliendi pangakonto väljavõtteid või muid andmeid.

Nemm Auto töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid kooskõlas oma privaatsusteatega, mis esitatakse klientidele alati enne, kui Nemm Auto alustab vastava füüsilisest isikust kliendi või juriidilisest isikust kliendiga seotud füüsilise isiku isikuandmete töötlemist. Nemm Auto privaatsusteade on kättesaadav siin: http://www.nemm.ee/ . Vastava lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta on tutvunud Nemm Auto privaatsusteatega.

Liising on finantskohustus

Juhime tähelepanu, et liising on finantskohustus, mistõttu soovitab Nemm Auto enne liisingu taotlemist kliendil läbi mõelda enda rahalised võimalused ning perioodi, millal on võimalik liising tagastada.

Enne otsustamist soovitab Nemm Auto tutvuda Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga minuraha.ee , Nemm Auto liisingutingimustega ning konsulteerida asjatundjatega.

Samuti soovitab Nemm Auto finantskohustuste võtmisel hoolikalt läbi analüüsida enda eelarve, milleks on veebis kättesaadavad mitmed abivahendid: Pere-eelarve stressitaluvuse kalkulaator.

Ligikaudse igakuise osamakse ja krediidi kogukulu saab klient arvutada kasutades laenukalkulaatorit: minuraha.ee

Juhul kui Te ei tasu kindlustuse arveid ning sõiduk satub liiklusõnnetusse ja hävib, siis see ei vabasta Teid liisingumaksete tasumisest.

Maksehäired

Kui kliendil tekib kohustuste täitmisel raskusi, tuleks esimesel võimalusel võtta ühendust Nemm Autoga, et tekkinud olukord koos läbi arutada. Mida varem klient Nemm Autoga makseraskuste osas ühendust võtab, seda kiiremini on võimalik probleemile lahendus leida.

Olemasoleva lepingu või maksegraafiku muutmiseks saab klient esitada taotluse e-posti aadressil info@nemm.ee või helistades Nemm Auto kontaktnumbritele.

Tagasimaksete hilinemise vältimiseks on kasulik pöörduda Nemm Auto poole, sest:
  • probleemide ennetamisel on võimalikud tulevikukulutused väiksemad (viivis, lepingutasud, menetlustasud, kohtutäituri tasud jne); ja
  • maksekäitumise ajalool on suur mõju tulevastele krediidisaamise võimalustele.

  • Kliendi jaoks on tähtis säilitada hea makseajalugu. Pikaajaliste ja suurte võlgnevuste puhul võib kliendil olla tulevikus krediidi võtmine raske või hoopis võimatu mistahes finantseerimisasutusest.