Sõidukid Avaleht Koostööpartnerid Kindlustus KKK Kontakt


Nemm.ee veebilehel kasutatavate küpsiste tingimused

Käesolev dokument selgitab, kuidas Nemm Autokeskus OÜ (registrikood 11409413, asukoht Tartu linn, Võru tn 173, 51013) ja OÜ Nemm Auto (registrikood 10738149, asukoht Tartu linn, Võru tn 173, 51013; edaspidi ühiselt nimetatud kui meie või Nemm) kasutavad veebilehel www.nemm.ee (edaspidi Veebileht) küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Nemm Autokeskus OÜ ja OÜ Nemm Auto haldavad veebilehte www.nemm.ee ühiselt, mistõttu oleme siinnimetatud küpsiste kasutamise eest kaasvastutavad.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui ta ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Kasutame oma veebilehel üksnes esimese osapoole küpsiseid ehk ainult küpsiseid, mis pärinevad meie veebilehelt. Nende kaudu on meil võimalik salvestada teavet, mida saame kasutada ka järgmisel korral, kui veebilehte külastate. Meie poolt kasutatavad küpsised on nii ajutised (sessioonipõhised) ehk võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi üksnes ajutiselt sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul, s.o. veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni viimasest lehe vaatamisest kui ka püsivad ehk küpsised salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millel küpsis paigaldati.

Kasutame üksnes järgnevat liiki küpsiseid:
  • hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada
  • reklaamiküpsised - need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.
Nemm.ee veebilehel kasutatakse järgmiseid küpsiseid:

Küpsise nimi Küpsise kuuluvus Küpsise tüüp Küpsise kestus Küpsise lisainfo
BIGipServer# Nemm Hädavajalik küpsis Sessioonipõhine Kasutatakse, et jaotada veebilehe liiklust mitme serveri vahel päringutele vastamise aja optimeerimise eesmärgil.
SESS# Nemm Hädavajalik küpsis Sessioonipõhine Säilitab kasutaja olekud kogu kasutamissessiooni vältel.
NID Google Reklaamiküpsis 6 kuud Registreerib unikaalse ID kasutaja veebilehitsejasse, mille kaudu identifitseeritakse kasutaja veebilehtede külastamised. Seda ID-d kasutatakse hiljem suuantud reklaamide esitamiseks.

Nõusolek

Nemm ei vaja Veebilehe külastajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Veebilehe külastaja küpsiste paigaldamisega, kui ta jätkab Veebilehe kasutamist pärast talle küpsiste kasutamise kohta teavituse kuvamist.

Küpsiste seadmete muutmine veebilehitsejas


Kasutajad saavad vabalt muuta oma veebilehitseja sätteid selliselt, et küpsiste paigaldamine oleks tõkestatud. Lisaks võimaldavad kõik populaarsemad veebilehitsejad küpsiste kustutamist. Palun pange tähele, et kui Te ei luba hädavajalike küpsiste kasutamist, ei ole Teil võimalik Veebilehte kasutada. Muude küpsiste keelamisel võite olla sunnitud igakordselt käsitsi lehte oma eelistustele vastavaks kohandama.

Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas, sh kuidas kustutada küpsiseid oma veebilehitsejast ning keelata veebilehitsejal küpsiste salvestamine, saate täpsemat informatsiooni:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042